Deze website verlaten ?
Als u op deze link klikt, verlaat u de website van Aguettant.nl
Als u één van de ‘Groupe AGUETTANT’-websites bezoekt, moet u er rekening mee houden dat voorschriften en medische praktijken van land tot land kunnen verschillen.
Als gevolg hiervan is de informatie op deze site mogelijk niet geschikt voor gebruik in Frankrijk.

Onze waarden

VERKLARING INZAKE KWALITEITSBEWAKING

Wij zetten ons in voor het bieden van kwaliteitsvolle en efficiënte producten aan onze klanten. De zorg voor patiënten staat centraal in onze doelstellingen en is de drijfveer voor ons verantwoordelijkheidsgevoel.

Dit blijkt uit de energie en de strenge standaarden waarmee Laboratoire AGUETTANT haar producten ontwerpt, fabriceert en verdeelt:

De verklaring inzake kwaliteitsbewaking van AGUETTANT BV is gebaseerd op principes en standaarden van Goede Distributiepraktijken (GDP) en stelt een kader vast voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.

MILIEUBELEID

De bescherming van het milieu waarin we leven en werken maakt deel uit van de waarden en principes van AGUETTANT en wij vinden dit een gezonde bedrijfsvoering. De zorg voor het milieu is één van de voornaamste verantwoordelijkheden en een belangrijk aspect van de manier waarop wij zaken doen

De onderneming zal:

  • Voldoen aan alle relevante milieuwetgeving.
  • Afval beperken door evaluatie van activiteiten en door te zorgen dat deze zo efficiënt mogelijk zijn.
  • Recyclage actief promoten, zowel intern als onder zijn klanten en leveranciers.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Laboratoire AGUETTANT en zijn Nederlandse filiaal, AGUETTANT BV, hebben er altijd naar gestreefd om te handelen als een verantwoorde onderneming die rekening houdt met de maatschappij, met respect voor de belangen van al onze klanten, leveranciers en de bredere samenleving. We zoeken actief naar kansen om het milieu te verbeteren en bij te dragen tot het welzijn van anderen. Ons MVO-beleid beschrijft de principes die wij nastreven om gebieden te ontwikkelen waar we een significante impact of invloed hebben.

BEDRIJFSINFORMATIE
Klik hier om meer te lezen over de ethiek van AGUETTANT